08.10.2019

Прес-конференція за темами: «До Міжнародного дня літніх людей – проблеми лікування та реабілітації літніх людей» та «До Всесвітнього дня психічного здоров’я – про діяльність Одеського обласного центру психічного здоров’я (далі ООМЦПЗ) та стан психічного

 7 жовтня відбулася  прес-конференція за темами: «До Міжнародного дня літніх людей – проблеми лікування та реабілітації літніх людей»  та «До Всесвітнього дня психічного здоров’я – про діяльність Одеського обласного центру психічного здоров’я (далі ООМЦПЗ) та стан психічного здоров’я населення» за  участю  головного лікаря  КУ «Одеський обласний госпіталь ІВВВ», головного позаштатного геронтолога ДОЗ ООДА - Волкова Петра Георгійовича, а також лікаря вищої категорії, завідуючої дитячим відділенням КНП «Одеський обласний медичний Центр психічного здоров`я» Одеської обласної ради, головного позаштатного  дитячого психіатра ДОЗ ООДА Марії Костянтинівни Вакулович та к.мед.наук, лікаря вищої категорії психіатричного відділення КНП «Одеський обласний медичний Центр психічного здоров`я» ООР Морвенюк Ганни Володимирівни. 

У своєму повідомленні, Петро Георгійович зазначив, що впродовж життя в організмі кожної людини відбуваються послідовні фізіологічні зміни, які впливають на структуру та роботу життєво важливих органів та систем.  Таким чином, у літньому віці відбувається зниження працездатності, погіршення загального стану і, загалом, життєвої діяльності. Це пов`язано не тільки з метаболічними, гемодинамічними та гормональними змінами, але й з певними розладами психіки.  

Здоров’я людини, особливо в похилому віці, залежить від впливу техногенних факторів, чинників довкілля, соціально-економічних умов та способу життя. Тому способи, підходи лікування та оздоровлення таких осіб людей похилого віку та ветеранів  повинні бути ретельно підібраними та ефективними для їх здоров’я.

На жаль, геріатрична служба в Україні не сформована належним чином, так щоб відповідати світовим стандартам та нормативам. Відсутність налагодженої системи надання медичної допомоги літнім людям, враховуючи їх соматичний стан, чисельні хронічні захворювання, незатребуваність в суспільстві, призводить до пере направлення таких пацієнтів в неврологічний або терапевтичний стаціонар, в залежності від основних скарг. 

На сьогодні, Одеський обласний госпіталь інвалідів Великої вітчизняної війни є головним лікувально -діагностичним закладом, який надає висококваліфіковану допомогу та займається плановим оздоровленням  інвалідів та учасників війни, учасників бойових дій, членів сімей загиблих, дітей війни, які мають інвалідність, та учасників АТО, ООС. Справжньою специфікою закладу вважається комплексний підхід до лікування не окремої хвороби, а людини загалом. Окрім ретельно підібраних препаратів , повноцінного харчування та  діагностично-лікувальних процедур, персонал закладу намагається проявляти максимум турботи, поваги та піклування під час роботи з літніми людьми. 

На разі ООГІВВВ недозавантажений, що пов'язано в першу чергу з інтенсивною роботою первиної ланки, яка бере на себе більшу частину роботи з ветеранами та літніми людьми. Тут виникають деякі нюанси, адже сімейні лікаря не завжди володіють інформацією щодо фактичної адреси пацієнтів - де вони проживають, а де знаходяться на обліку. Важливо зберегати безперевний та комплексний підхід у веденні літніх пацієнтів, щоб у разі необхідності одразу направити їх до спеціалізованого госпіталю, працівники якого нададуть висококваліфіковану допомогу. Окрім цього, ми можемо направити своїх пацієнтів до двох республіканських госпіталів, які також займаються лікаванням та  реабілітацією. Через впровадження реформи, поки що питання фінансування такого роду лікувальних закладів залишається відкритим.

Щодо психічного здоров`я та організації надання допомоги пацієнтам з психічними порушеннями, на жаль, ситуація кардинально не змінилася. Загалом сучасна система охорони психічного здоров`я в Україні не зазнає суттєвих змін з радянських часів її формування. Одними з основних проблем, які існують на сьогодні, вважвються: недоліки на законодавчому рівні та в системі регулювання діяльності в сфері психічного здоров`я; відсутність стандартів та інструментів контролю якості надання допомоги людям с психічними захворюваннями; низька медична грамотність населення с питань психічного здоров`я, недостатня обізнаність щодо клінічних проявів, профілактики психічних розладів; дефіцит кадрів – психологів, соціальних працівників, психотерапевтів.

Під час свого виступу Марія Костянтинівна зазначила, що раціонально та чітко сформована система охорони психічного здоров`я населення – це показник благополуччя держави. Саме психічно здорова людина здатна повноцінно жити, працювати, розвиватися та ефективно комуні кувати з іншими людьми. Задля збереження психічного здоров`я людини та профілактики виникнення серйозних порушень, необхідно слідкувати з самого народження за розвитком дитини,та у разі виникнення первинних проявів психічних порушень вчасно звернутися по допомогу до відповідного спеціаліста. 

На сьогодні в Одесі реєструється не досить позитивні тенденції щодо збільшення психітричних захворювань  серед дітей, так, наприклад, кількість діагносованого аутизму збільшилася на 30%. Як і у випадку більшості психічних захворювань, причини виникнення встановити доволі складно.

ООМЦПЗ, який було створено шляхом об`єднання трьох окремих лікувальних закладів - обласної психіатричної лікарні №1 (вул. Академіка Воробйова, 9), обласного психоневрологічного диспансеру (вул. Канатна, 27) та обласного наркологічного диспансеру, надає високоспеціалізовану психологічну та неврологічну допомогу населенню всієї області.  Загальна кількість відділень -23, серед яких дитяче, геронтологічне, інфекційне, соматичного профілю, гострих станів, реанімаційне. 

Окрім цього, в м. Одеса за двома адресами є додаткові відділення та стаціонари, які надають допомогу за різними напрямками. Так, на  вул. Канатній, 27, розташовані чоловіче та жіноче психоневрологічні відділення, денний стаціонар, центр раннього втручання для дітей з особливими потребами віком до трьох років та їх батьків, яких навчають виховувати, розвивати, адаптувати своїх малюків до соціуму. На Канатній, 27, розташований і центр реабілітації жертв насилля у сім’ї. На вул. Бреуса , 26/2, розташований денний наркологічний стаціонар та реабілітаційний центр. Особливість останнього полягає у наданні психіатричної та психологічної допомоги зокрема учасникам АТО. 

В свою чергу, Ганна Володимирівна наголосила на важливості профілактики психічних захворювань, а також необхідності ранньої діагностики та лікування. Адже ефективність лікування напряму залежить від того, чи було розпочато терапію на ранніх етапах. Окрім цього, є необхідність впровадження комплексу заходів, спрямованих на охорону психічного здоров'я та профілактику, на первинному рівні, а також залучення сімейних лікарів до виявлення ранніх симптомів, напрмвлення до спеціалістів.