Хто має право на щорічну додаткову відпустку за результатами атестації робочих місць?

 

Щорічна додаткова відпустка за результатами атестації робочих місць надається відповідно до статті 7 Закону України „ Про Відпустки" працівникам які зайняті на роботах з шкідливими та важкими умовами праці, пов'язаних із негативним впливом на здоров'я шкідливих виробничих факторів та передбачених відповідними розділами Списку виробництв, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 року N 1290 незалежно від того, до якої галузі господарства належать ці виробництва і цехи, та від форм власності підприємств, організацій і установ.