Поясніть, будь ласка, що вважається ухиленням від проходження альтернативної служби і які наслідки таких дій?

 

Стаття 8 Закону України „Про альтернативну (невійськову) службу" передбачає, що ухиленням від проходження альтернативної служби вважається:

- неприбуття без поважних причин на місце проходження альтернативної служби, зазначене у направленні, або прибуття із запізненням більше ніж на три календарні дні;

- самовільне припинення виконання службових обов'язків;

- несвоєчасне (пізніше ніж за п'ять календарних днів) повідомлення комісії про надання відпустки з ініціативи власника або уповноваженого ним органу, а також про попередження власником або уповноваженим ним органом щодо звільнення у зв'язку з ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням підприємства, установи, організації.

У разі ухилення громадянина від проходження альтернативної служби або вчинення дій, на які громадянин, що проходить альтернативну службу, не має права, комісія може скасувати своє рішення про направлення його на альтернативну службу. Про це комісія протягом п'яти календарних днів у письмовій формі повідомляє громадянина і військовий комісаріат, після чого громадянин підлягає призову на строкову військову службу на загальних підставах.