Який перелік документів необхідно подавати підприємству, яке засноване громадською організацією інвалідів, для отримання дозволу на право користування пільгами з оподаткування?

Відповідно до статті 14 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 року № 1010 затверджений Порядок надання дозволу на право користування пільгами з оподаткування для підприємств та організацій громадських організацій інвалідів.

            Для отримання дозволу підприємство, організація подає до обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, Міністерства соціальної політики Автономної Республіки Крим наступний перелік документів:

-        заяву громадської організації інвалідів (далі - засновник) про надання підприємству, організації дозволу за формою, затвердженою Мінсоцполітики;

-        копії установчих документів підприємства, організації, а також засновника, крім випадків, коли засновником є всеукраїнська громадська організація інвалідів або громадська організація інвалідів, яка підтвердила свій всеукраїнський статус, що самостійно подає копії своїх установчих документів;

-        копію положення про філію, відокремлений підрозділ підприємства;

-        довідку про чисельність працюючих інвалідів на підприємстві, в організації, видану територіальним відділенням Фонду соціального захисту інвалідів, за попередній рік та за попередній звітний (податковий) період;

-        копію державного акта на право постійного користування землею або копію довідки про нормативну грошову оцінку земельної ділянки у разі звернення за отриманням дозволу на право користування пільгами щодо земельного податку;

-        бізнес-план діяльності підприємства (філії, відокремленого підрозділу);

-        розрахунок суми витрат підприємства, організації, пов'язаних з переробкою (обробкою, іншими видами перетворення) сировини, комплектувальних виробів, складових частин, інших покупних товарів, для визначення товарів, які безпосередньо виготовляються підприємством, організацією;

-        довідку про розмір середньомісячної заробітної плати в еквіваленті повної зайнятості працівників та інвалідів, які мають на підприємстві, в організації основне місце роботи, за попередній звітний (податковий) період;

-        копії податкових та фінансових звітів (податкову декларацію з податку на прибуток підприємства, звіт про суми податкових пільг, баланс підприємства, організації (форма 1) та звіт про фінансові результати (форма 2) за попередній звітний (податковий) період).

            Зазначений перелік документів для отримання дозволу є вичерпним.