Доручення №52

УКРАЇНА

ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

ДОРУЧЕННЯ

 

від “ __15____жовтня_ 2010   року                                                                № Д/01-52

 

Відповідно до Законів України «Про державну програму економічного і  соціального розвитку України на 2010 рік» та «Про затвердження Загальнодержавної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини на період до 2011 року» та з метою посилення уваги до покращення ситуації із забезпечення медичними кадрами сільських закладів охорони здоров'я Одеської області:

1. Доручити головам Районних державних адміністрацій  та рекомендувати міським головам  міст обласного значення:

1.1. Підготувати пропозиції  щодо оптимізації надання медичної допомоги населенню Одеської області у розрізі кожної адміністративно-територіальної одиниці (необхідна кількість лікувально-профілактичних закладів, відповідних медичних спеціалістів): 

- утворення оптимальної мережі закладів первинного рівня надання медичної допомоги (з вирішенням  питання щодо реорганізації фельдшерсько - акушерських пунктів (ФАПів), фельдшерських пунктів (ФПів), що обслуговують понад 1000 населення, у лікарські амбулаторії (амбулаторії загальної практики сімейної медицини (ЗПСМ), частини дільничних лікарень у лікарські амбулаторії (амбулаторії ЗПСМ);

- поступового формування оптимальної мережі закладів вторинного рівня надання медичної допомоги з урахуванням інтенсивності надання медичних послуг на засадах єдиного медичного простору;

1.2. Провести аналіз причин низького показника укомплектованості медичних закладів сільської місцевості  медичними працівниками та розробити план заходів щодо укомплектування вакантних посад медичних працівників;

1.3. Створювати соціально-побутові умови молодим спеціалістам, які прибули на роботу до медичних закладів за місцем державного направлення;

1.4. Покращити профорієнтаційну  роботу відносно цільового направлення сільської молоді до вступу в вищі учбові заклади та медичні коледжі; 

2. Про хід виконання доручення інформувати управління охорони здоров'я облдержадміністрації щоквартально до 5 числа, наступного за звітним.

3. Управлінню охорони здоров'я облдержадміністрації (Бартко М.П.) узагальнити надані матеріали та інформувати обласну державну адміністрацію про хід виконання доручення щопівроку до 2012 року.

 

Голова обласної

державної адміністрації                                                                     Е.Л. Матвійчук