ПРИМІРНИЙ АЛГОРИТМ СТВОРЕННЯ ЦЕНТРІВ ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ

Додаток 2

до листа МОЗ України

від 13.06.2012 №3.08-262

ПРИМІРНИЙ АЛГОРИТМ СТВОРЕННЯ ЦЕНТРІВ ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ

Основні заходи по створенню ЦПМСД:

1. Оприлюднення проекту рішення сесії відповідної ради згідно з Законом України „Про доступ до публічної інформації" (не пізніше, ніж за 20 робочих днів до дати розгляду);

2. Прийняття рішення сесією відповідної ради:

- про створення ЦПМСД, як юридичні особи, зі структурними підрозділами та структурними відокремленими підрозділами: амбулаторіями – у містах; амбулаторіями та медичними пунктами (ФАПи/ФП) – у сільських районах;

- затвердження структури та штатного розкладу ЦПМСД;

- затвердження статуту;

- призначення керівника ЦПМСД;

3. Проведення розрахунків щодо визначення необхідних коштів на виплату компенсацій заробітної плати працівникам, які будуть вивільнені;

4. Інформування з профспілкових організацій та проведення з ними консультацій щодо зміни місця роботи (переводу) та звільнення (у разі якщо таке передбачається) працівників у встановленому законодавством порядку.

Призначений керівник ЦПМСД організовує:

- державну реєстрацію юридичної особи;

- виготовлення штампів, печаток;

- реєстрацію ЦПМСД у фондах, органах податкової служби тощо;

- відкриття рахунків в органах державного казначейства України;

- оформлення ліцензій та дозвільних документів;

- розробку та подання на затвердження штатного розпису ЦПМСД, положень, посадових інструкцій тощо;

- прийняття працівників в ЦПМСД за переведенням з відповідних лікувально-профілактичних закладів;

- приведення у відповідність кадрової документації, внесення відповідних записів до трудових книжок працівників згідно з законодавством.

Директор Департаменту лікувально-профілактичної допомоги

Хобзей М.К.